Bohatstvo rozmanitostí

Projekt pod názvom Bohatstvo rozmanitostí v spolupráci so sekretariátom hospodárstva Vlády Vojvodiny realizuje Dunajský turistický klaster Istar 21. Aktivity, ktoré prebiehali v rámci tohto projektu zamerané sú na rozvoj mulikulturálnej prehliadky Vojvodiny a Podunajska. Cieľom projektu je predstaviť tento región Európy ako jedinečný turistický produkt.
Prostredníctvom konkursu vyzvané sú dediny, aby sa kandidovali o promóciu v rámci tohto projektu. Na konkurs- súťaž sa prihlásilo 45 dedín z Vojvodiny a 5 z východného Srbska. Na 44. Medzinárodnom veľtrhu turizmu v Novom Sade bolo slávnostné vyhlásenie dedín, ktoré sa najlepšie pripravili pre turistickú promóciu. Selenča a Báčske Nové Selo sú dve osady z báčskej obce, ktoré konkurovali, pričom sa Selenča umiestnila medzi 14 najpripravenejších dedín. Predstavitelia Selenče a Báčskeho Nového Sela zúčastnili sa v defilé pri príležitosti slávnostného otvorenia tohoročného veľtrhu, ako aj na slávnostnom vyhlásení, kde sú im udelené uznania. Selenča sa predstavila kultúrno-umeleckým programom žiakov Základnej školy Jána Kollára a vystúpil aj trio Zvončeky. Šikovné ruky selenčských žien predviedli obliekanie mladej nevesty do selenčského kroja, prezentovali výrobu metiel ako starého remesla. Mali svoj stánok, kde ponúkli hostí tradičnými jedlami domácej kuchyne.
Selenča ako slovenská dedina má veľa toho ponúknuť , práve to čo projekt aj vyžaduje. Veď 250 rokov dlhá tradícia nie je malá. Bohato ozdobený kroj, množstvo podsukieň je niečo podľa čoho Slovenky ľahko rozpoznať, ale jedine v Selenči je dodnes zachovaný zvyk nosenia venca, ktorý mladá nosí na hlave týždeň pred sobášom. Tento zvyk obliekania mladuchy sa nachádza v turistickej ponuke. Turisti môžu navštíviť Etno izbu, ktorá je v rámci Domu kultúry, ako aj Etno izbu Združenia žien v samom centri, kde ponúkajú suveníry. Predstavenie folklóru a hudby sa môže realizovať v Dome kultúry, kde sa už tradične realizuje festival Slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
Prostredníctvom tohto projektu bude poskytnuté zamestanie miestnych obyvateľov, mladí budú stimulovaní zostať na dedinách, aby tak prispeli rozvoju svojich obcí, zvýši sa povedomie obyvateľov o nevyhnutnosti zachovania životného prostredia...
Ked ide o ekológiu, dôležite je pripomenúť, že je Selenča najväčší výrobca metiel v Srbsku. Jestvujú storočné stroje na výrobu metiel, ktoré si turisti môžu i vyskúšať.
Zvolené dediny sa môžu pripraviť na príchod domácich a zahraničných turistických skupín, aby hrdo predstavili svoje kultúrne dedičstvo, zvyky, tradíciu, autentické lokalne výrobky-produkty, gastronómiu, hudbu, folklór, architektúru, staré remeslá a zručnosti a predovšetkým to, čo ovplyvňuje každé prostredie a ľudí, ktorí v ňom žijú.