Бољи услови за наставу

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице расписао је конкурс за финансирање и суфинансирање опремања основних школа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину а нашој школи су била одобрена финансијска средства. За школу је обезбеђено: фотокопир, рачунар, намештај за кабинет хемије/биологије, као и наставна средства за физику, биологију и хемију(микроскоп, хемикалије, хемијски алати, разни микропрепарати и материјали за реализовање различитих експеримената). На овај начин унапређени су услови за извођење наставе у нашој школи,  што нам је и био циљ.