Дигитално насиље

У оквиру активности које су имале за циљ превенцију насиља у школи, реализоване су радионице на тему Дигитално насиље. За радионице је била задужена проф. Ана Чапанда. Прво су реализоване радионице са ученицима првог и другог разреда. Посебно су биле реализоване радионице са ученицима трећег и четвртог разреда. Овим активностима су се придружили и осмаци који су припремили и презентовали неколико презентација за ученике виших  разреда. О овој проблематици били су обавештени и родитељи а са њима су такође реализоване радионице на родитељским састанцима.