Опремљеност зграде

Захваљујући континуираном одржавању и сталним поправкама школска опрема и намештај су у задовољавајућем стању, иако би још неке клупе требало заменити. Школа има запосленог мајстора. Наведени радник је задужен и за одржавање објекта школе, њене опреме и инсталације. За потребе поправки и израде делова намештаја и осталих средстава том раднику на располагању стоји радионица.
Школа има ученичку и наставничку библиотеку са 9.150 књига и преко 835 јединица некњижне грађе (софтвера, касета, зидних слика, ДВД, ЦД и сл. ). Део стручне литературе имају наставници по кабинетима и специјализованим учионицама, како би им послужила приликом припрема и извођења наставе, док је преостали део књига смештен у посебној просторији - библиотеци. Књижни фонд се попуњава сваке године од сопствених средстава а делом и из Словачке Републике, као и из разних донација и спонзорстава и путем пројеката које школа упућује .
За извођење изборног предмета Информатике и рачунарства школа поседује дигитални кабинет са пратећом опремом. Школа даље поседује 1 колор штампач са факсом и скенером, 3 ласерска штампача, 2 инкџет штампача, 2 скенера, видео камеру, 4 преносна рачунара, ДВД резач и 2 видео бима, 2 дигитална фотоапарата. Рачунари у кабинету информатике су умрежени са 4 рачунара и и 25 радних места у тзв. дигиталном кабинету. Даље постоје још 6 рачунара и 2 мултифункционална уређаја. Сви рачунари у школи су прикључени на бежични ADSL интернет. У ходнике школе су постављене 4 камере и 6 камера у новој спортској хали. Дигитални кабинет је обезбеђен алармом. У школи ради ђачки разглас.
Од осталих техничких средстава школа поседује: 2 ТВ, 2 видео рекордера, 1 ДВД плејер, 2 CD плејера, 1 музички стуб, 1 клавир, 1 Орфов инструментариј, 2 фотокопир апарата, 1 хармонику.