Професионална оријентација

Свој рад у оквиру ПО осмаци су представили на часовима и путем паноа. Пано се налази у холу школе. Ту се налазе радови из енглеског језика у којима су укратко презентована занимања. Поред се налази колаж који су ученици израдили на часовима српског језика. На часовима ликовне културе ученици су цртали на тему Слика савременог света. Час информатике протекао је у изради презентације на тему Куда после основне школе. На часу разредног старешине обрађене су теме из области ПО као и радионице са психологом школе (О стереотипима, Тест професионалних интересовања, У свету занимања).