Форум позориште

Основни циљ је да се смањи и спречи насиље међу ученицима.Програм Школски форум театaр за школу без насиља мора да донесе сигурно и ненасилно окружење за развој деце. Нуди  одговор на насиље, учи децу и одрасле различитим техникама понашања у конфликтним ситуацијама, начин решавања сукоба, изражавајући осећања и потребе и представља пријатељство и толеранцију у школама.

У Форум позориште су били учлањени ученици  петог  и шестог разреда. Активности су одржане у просторијама школе, један час недељно,36 сати годишње. И ове године на састанцима бавили смо се актуелним вршњачким проблемима који се јављају како у школи тако и ван ње,  увежбавали  сцене са насилним садржајем. У овом полугодишту  посетили смо ЧОС-е у петом, шестом, седмом и осмом разреду са сценама Неваспитана и Цилеџија. На већ познат начин Форум позориште је путем увежбаних сцена покушао да постави негативну ситуацију, где су ученици активно учествовали у решавању проблема у свакој приказаној сцени.