Школа данас

Школа се налази у општини Бач и носи назив познатог словачког песника и просветитеља Јана Колара.

Објекат школе је у функцији од 1962. године. Захваљујући континуираном одржавању, изведеним инвестиционим радовима, извршеним потребним адаптацијама, доградњама и поправкама, објекат школе пружа повољне могућности за реализацију свих програмских садржаја, циљева и задатака образовно - васпитног рада са ученицима.

Велика пажња се посвећује и естетско - хигијенском уређивању школе тако да ученицима и особљу школе пружа пријатан амбијент за рад.

У склопу школске зграде налази се и фискултурна сала са свлачионицама, просторијом за одлагање справа за извођење физичког васпитања и просторијом за наставника.

Oве школске године је завршена и трећа фаза изградње нове спортске сале која се налази у школском дворишту и у власништву је школе. У току је поступак прибављања употребне дозволе. Школа има задатак да води рачуна о њеном одржавању и употребљивости.

Поред објекта школе налази се спортско игралиште.

Учионице, кабинети и фискултурна сала пружају повољне услове за извођење наставе и рад у школи.

Школа у овој школској години броји 245 ученика, распоређених у 16 редовних и 1специјално одељење. У школи је отворена и комбинована група продуженог боравка. У школи је запослено 46 радника. Настава се одвија у две смене на словачком језику. Осим словачког, ученици у школи уче српски језик, као језик средине, затим немачки и енглески као страни језик и ромски језик са елементима националне мањине.

Ученици наше школе, уз помоћ својих наставника учествују на општинским, регионалним и републичким такмичењима на којима постижу запажене резултате, како у земљи тако и у иностранству.

Разредна настава се одвија у добро опремљеним кабинетима. Наша школа је укључена у реформу 2002 године и учествовала је у пилот-фази Школског развојног планирања.

Реализован је пројекат под називом Рачунари у настави, посредством ког је кабинет информатике опремљен савременом опремом а колектив школе је оспособљен за употребу нових технологија у настави.

Уследили су даљи многобројни пројекти и стручна усавршавања која су квалитет наставе подилгли на виши ниво. Школа је опремљена Дигиталним кабинетом.

Осим информатике, као изборног предмета, ученици могу похађати наставу из изборних предмета: народна традиција, грађанско васпитање, чувари природе, веронаука, хор. Школа организује и многобројне слободне активности: рецитаторску, корективну гимнастику, фолклорну, саобраћајну, журналистичко-новинарску, географску, историјску, ликовну и еколошку. У школи су активне организације Дечији савез, Ученички парламент, Вршњачки тим и Подмладак црвеног крста.

Школа је била укључена у неколико пројеката: Школа без насиља, Богатство различитости, Образовна инклузија Рома, Професионална оријентација, За чистије и зеленије школе у Војводини...

Школа успешно сарађује и са школама на међународном нивоу. То су следеће школе: Лицеум Јозефа Грегора Тајовскехо из Надлака (Румунија), ОШ “Ликавка“ –град Ружомберок (Словачка Република), музичка школа у граду Косса (Естонија). Фолклорни ансамбл Прамјенок, који делује у оквиру наше основне школе активно сарађује са фолклорним ансамблом из Липтовског Микулаша из Словачке Републике.

ОШ „Јан Колар“ је носилац културних и образовних дешавања у месту и важан чинилац словачког школства у Војводини.