3xĎ 2018

V stredu 30.05. 2018. roku v Dome kultúry prebiehala premiéra divadla pre deti Kapitán Džon  Peapelfoks v prednese divadelnej odbočky základnej školy zo Selenče. Réžiu, scénografiu a výber hudby mala na starosti prof. Anna Koleková. O kostýmy sa postarali rodičia.

S týmto divadlom sa divadelná odbočka zúčastnila na  25. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby -3xĎ, ktorá prebiehala v Starej Pazove od 1. do 3. júna t.r.