Cez Nadlak je...

V dňoch od 27. do 30. septembra 2018 sa predstavitelia našej ZŠ Jána Kollára zo Selenče: Marek Škabla, žiak 5. ročníka a Magdaléna Kaňová, žiačka 8. ročníka za sprievodu svojho prednášateľa, Dr, Juraja Súdiho, ktorý zároveň bol aj členom odbornej poroty, zúčastnili jubilujúcej XX. prehliadke sólistov slovenskej ľudovej piesne v Nadlaku, v Rumúnsku. Počas dvoch súťažných koncertov, zaspievali dve slovenské ľudové piesne zo svojho prostredia (jednu pomalú a jednu rýchlu). Z tohoto festivalu si okrem krásnych hudobných, umeleckých zážitkoch priniesli aj ocenenia. Marek si vyspieval 3. cenu v najmladšej vekovej kategórii spevákov a Magdaléna si vyspievala Špeciálnu cenu odbornej poroty v strednej vekovej kategórii. Počas jubilujucej, XX. prehliadke Cez Nadlak je..., boli všetkým spevákom tohoročnej edície, ale i dlhodobím prispievateľom udelené pamätné medaili za aktívnu účasť na prehliadke v období od roku 2009, po rok 2018. 

Svojim účinkovaním, predstavitelia našej ZŠ utužili výbornú vzájomnú medzinárodnú dolnozemskú spoluprácu a tiež dali o sebe a o svojej škole vedieť aj za hraniciami nášho štátu.

Juraj Súdi - prednášateľ hudobnej kultúry