CEZ NADLAK JE 2017

XIX. tradičný Medzinárodný festival slovenských ľudových piesní Cez Nadlak je... prebiehal v dňoch od 21.do 24.septembra v rumunskom Nadlaku. Účinkovali na ňom aj traja žiaci Základnej školy Jána Kollára zo Selenče: Magdalena Kaňová, Andrej Pavlov a Melani Medovarská.

Každý účastník sa predstavil dvomi piesňami. Všetkých spevákov sledovala a hodnotila päťčlenná medzinárodná porota. Siedmačka  Magdalena Kaňová dostala špeciálne uznanie odbornej poroty.

Gratulujeme.

Žurnalistický krúžok ZŠ Jána Kollára zo Selenče