Deň zdravej výživy

Dňa 16. októbra sme zaznamenali deň zdravej výživy. V ten deň všetci žiaci a učitelia prišli do školy v červenom, zelenom alebo žltom tričku a každý si so sebou priniesou nejaké ovocie.
 

Z toho ovocia nám potom členovia žiackeho parlamenta pripravili ovocný šalát ktorý sme si mohly vychutnať v školskej jedálni.