DETSKÉ PRÁVA

Na svete žije vyše miliardy detí.  A pretože deti predstavujú budúcnosť ľudstva, ich práva sa majú uctievať!

Jedno z práv je mať: lásku, podporu, rodinu, kamarátov, ochranu, vzdelávanie... Ale tie práva v dnešnej dobe má len každé druhé dieťa. Je mnoho prípadov keď deti nemajú lásku rodičov, ich starostlivosť a podporu. Niektoré deti nemajú ani možnosť vzdelávania a musia pracovať, aby si zarobili na chlieb. Deti by nemali pracovať,j jedinou ich povinnosťou je spĺňať si závázky v škole. Väčšina deti má kamarátov. Ale, ak to dieťa má žltú, čiernu pokožku, šikmé oči, iné vierovyznanie a kultúru, ihneď sa s ním nekamarátime. Aj to patrí do práv dieťaťa  - mať kamaráta a nie pozerať na farbu, náboženstvo a kultúru.

Práva detí sa majú uctievať! A všetký deti na svete majú byť rovnoprávne!

Žiak: 
Michaela Papová