Detské práva

Kde bolo, tam bolo žili tam detské práva. Mali pekné mestečko. Jedného dňa sa detské práva vybrali do nášho sveta. No, nebolo to také krásne. Našli tam nejaké problémy a tak detské práva za ali pracovať. Uvediem vám jeden príklad.

   Išlo dievčatko po chodníčku a chytili ho dvaja muži. Dievča kričalo, kričalo, ale to jej nepomohlo. Plakalo, lebo vedelo že už nikdy neuvidí svoju milú mamičku. No, tu nastúpili detské práva. Ako? Keď dievčatko chytili videl ich jeden chlapček. Zavolal nejakú dospelú osobu. Chytili tých dvoch mužov. Ale, kto bude veriť osemročnému chlapčekovi na súde? Tu sa detské práva zoskupili a zachránili malé dievčatko.

   Dvaja muži už nie sú na slobode. Tak detské práva zachránili malé dievčatko.

Žiak: 
Magdalena Kaňová