Divadelný krúžok

Divadelný krúžok našej školy hosťoval vo štvrtok, 29.11.2018 na ZŠ v Hložanoch s divadelným predstavením “Kapitán John Peoplefox” v réžii Anny Kolekovej.
Predstavenie bolo predvedené žiakom I. – VI. ročníka, ktorí ho s pozornosťou sledovali predstavenie a potleskom podporili našich hercov.

Po predstavení sme si šli obzrieť turisticko–rekreačný komplex Oáza a v popoludňajších hodinách sme sa vrátili domov.

Na tento zájazd s deťmi šli učiteľky: Anna Koleková, Anna Petrášová a Tereza Žjaková.