DNI EURÓPSKEHO DEDIČSTVA 2017

Tohtoročná manifestácia Dni Európskeho dedičstva v Báči prebiehala pod mottom  Kultúrne dedičstvo a príroda. V sobotu 23. septembra na pevnosti v Báči boli usporiadané rôzne kulturno-umelecké aktivity-vystúpenia kultúrno umeleckých súborov, predstavenie, jarmok, boj rytierov...

Manifestácie sa zúčastnili aj žiaci našej školy a to na jarmoku, kde predávali práce, ktoré na hodinách vypracovali žiaci so svojími profesormi. Vystúpila aj mladšia a staršia skupina DFS Pramienok, ktoré sprevádzal školský orchester.

Z príležitosti osláv bol otvorený výtvarný a literárny súbeh, žiačka našej školy Karmena Kováčová získala prvú cenu na literárnom súbehu a žiačka Jasmina Faragová získala odmenu a diplom za tretie miesto na výtvarnom súbehu.

Vlasta Gašparovská