DNI EURÓPSKEHO DEDIČSTVA 2018

Obec Báč už 16 rokov zaznamenáva podujatie Dni európského dedičstva a je jednou zo zriedkavých obcí v Srbsku, ktorá si zachovala toto podujatie ako jedno z najvýznamnejších kultúrno-turistických údalostí. Motto tohtoročného podujatia bolo Európsky rok kultúrneho dedičstva  umenie podeliť sa. V sobotu, 15.septembra na pevnosti v Báči boli organizované mnohé kultúrne a umelecké aktivity, na ktorých sa predstavilo bohatstvo folklóru, tradícií a obyčají našej obce. Na podujatí sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Svojím úspešným vystúpením sa predstavila aj mladšia folklórna skupina s choreografiou O reťaz, o reťaz, ako aj staršia folklórna skupina s choreografiou Ej pije, pije. Ich vystúpenie sprevádzal školský Orchestrík.

Školský Orchestrík tiež predviedol aj hymnu Ódu radosti, ako aj zmes slovenských ľudových piesní.

 

Mariana Častvanová