„Klikom do zdravlja“

Žiaci VII. ročníka ZŠ Jána Kollára v Selenči, počas októbra – mesiaca pravidelnéj výživy, usporiadali prezentácie na tému promócie zdravého spôsobu života. Prezentácie boli usporiadané v rámci projektu „Klikom do zdravlja“, ktorý bol financovaný od strany Pokrajinského sekretariátu  pre šport a mladež, ktorý sa zaoberá promovaním zdravého spôsobu života, prevenciou chorôb ako aj povzbudzovaním žiakov na aktívnu spoluprácu a výmenu informácií  tvorivými spôsobmi.

Na základe vypracovanej prezentácie, žiaci vypracovali aj nástenky ktoré sú vyložene v chodbe. Taktiež, žiaci usporiadali aj prednášky žiakom od I. do V. ročníka na tému Zdravá výživa. Prednášky boli tvorivé a zahrnuli hry, zobrazenie prezentácie, nástenky ako aj vyučovacie lístky, pomocou ktorých je usporiadané hodnotenie.

Všetci boli spokojní takýmto spôsobom prezentácie spracovanej témy. Do budúcna sa plánujú spracovať aj prednášky na tému prevencie chorôb a rozvoj vedomia o škodlivosti používania psichoaktívnych látok, alkoholu a tabaku.

Tereza Žjaková