Limenka po limenka

Naša škola je zapojena do početných projektov a akcií. Jednou z nich je aj akcia Limenka po limenka.

Plechovky, ktoré sme nazbierali počas I. polroka, žiaci odovzdali 2. marca t.r. . V tejto akcii zberu plechoviek budeme pokračovať aj naďalej.