Mám pravo na slobodu vzdelávania

V dnešnom čase máme možnosť a právo na učenie sa  vzdelávanie čo v minulosti nebolo vždy prípadom. Vybavené školy, dobrí učitelia a moderné technické pomôcky nám v učení veľmi pomáhajú. Mám právo v škole učiteľov sa spýtať čo nerozumiem alebo čo ma zaujíma. Doma mám počítač a mám to právo používať ho v učení ako aj na hry a zábavu. Rodičia tiež tomu prispievajú, tým že ma podporujú v právach a nezaťažujú rôznymi záväzkami doma. V celom svete nie je rovnaká situácia. Sú deti, ktoré ani dnes nemajú právo na učenie a vzdelávanie, najmä v tých štátoch, ktoré sú postihnuté vojnami alebo nejakými prírodnými katastrófami.

Žiak: 
Antonia Jochová