Medzinárodný deň tolerancie

16. novembra v našej škole bol zaznamenaný Svetový  deň  tolerancie. Medzinárodný deň tolerancie, ktorý ustanovil UNESKO, oslavujeme šírom planéty. Podľa deklarácie UN, stanovenej roku 1995 v Paríži, tolerancia je prijatie skutočnosti, že ľudia , rozličný podľa výhľadu, pozícii, hovoru, správaniu sa a hodnôt, majú právo žiť a byť tým čím sú. Žiaci vyšších ročníkov účinkovali na výtvarnom konkurze  realizovanom v organizácii Žiackeho parlamentu a Tima ŠBN v spolupráci s profesorom  výtvarnej kultúry Miškom Bolfom.

Na rôzne kreatívne spôsoby žiaci cez výtvarný prejav predstavili ideu tolerancie  a podporili pozitívne modely správania – spolužitie, úctu rozličnosti a nenásilné riešenie konfliktov. Všetky práce boli úspešné a zaujímavé. Na konkurze zvíťazila Monika Alexyová žiačka 8. a triedy.