Medziobecná súťaž zo slovenského jazyka

V nedeľu 9.apríla t.r. na ZŠ 15.októbra v Pivnici prebiehala Medziobecná súťaž zo slovenského jazyka. Piatačka Margareta Kaňová  obsadila 2 miesto, kým Petra Škablová 1 miesto. Siedmačky, Teodora Šimoniová, Karmena Kováčová a Jana Švecová obsadili 1 miesto. Ôsmačka Jana Trusinová na tejto súťaži obsadila 2 miesto. Spomenuté žiačky zo siedmeho a ôsmeho ročníka sa zúčastnia na Republikovej súťaži, ktorá bude v máji a pripojí sa im v tom siedmačka Monika Alexyová a ôsmačky Valentína Durandziová, Ivona Zolňanová a Karla Gašarovská. 

Vladislava Havranová