Misliša 2017

Dňa 09. marca na našej škole prebiehala matematická  súťaž  Misliša 2017.

Je to súťaž, ktorá každoročne priláka na tisíce žiakov základných a stredných škôl,  urobená podľa vzoru na medzinárodné matematické závodenie  Kengur bez hraníc. Úlohy sú logické, zaujímavé a zábavné, s ponúknutými piatimi odpoved´ami, z ktorých si žiaci volia tú správnu. Čas na vypracovanie úloh je obmedzený na 90 minút pre žiakov  3. až 8. ročníka, ktorí riešujú 25 úloh a 75 minút pre žiakov 2. ročníka, ktorí majú riešiť 15 úloh. 

Cieľom tejto súťaže je rozvíjať u žiakov záujem o matematiku, motivovať ich aby sa ju s pôžitkom učili a aby si cez riešovanie pekných úloh rozvíjali logické myslenie. Motto súťaže je : Matematika pre všetkých.

Dvanásta po rade súťaž, už tradične prilákala aj nás. Záujem o túto súťaž bol veľký, až 53 žiakov sa chceli stať  Mislišami. Preto si vo štvrtok 09. marca dobre zastrúhali ceruzky a dali do dôležitého premýšľania. Všetko prebiehalo v najlepšom poriadku. Po vypracovaní úloh, každý účastník dostal priliehavý darček- certifikát a písanku s logom „Misliša 2017“ .

Tých najlepších ešte očakávajú aj diplomy a osobitné odmeny, ktoré koncom apríla, po zverejnení výsledkov dostanú od organizátora tohto podujatia Matematického spolku Arhimedes z Belehradu.

Nazdávame sa, že táto dobrá prax myslenia na našej škole zostane a že každoročne pribudne veľa nových „ Mislišov“.

Anna  Čapandová