MURÁL

V rámci Detského týždňa  začiatkom októbra 2017 žiaci vyšich ročnikov kreslili na hodine výtvarnej kultúry výkresy na tému EKOLÓGIA v spolupráci s ekologickou odbočkou. Potom si mali zvoliť jeden najkrajší výkres a nakresliť ho na múrik na školskom dvore. S každého oddelenia kreslili a potom vyfarbovali štyria predstavitelia. Žiaci sa snažili, aby práve ich výkres bol ten najkrajší, ale všetky výkresy (murali) sú na svoj spôsob pekné a zaujímavé.

Správu podal Miško Bolf