NÁVŠTEVA FÓLIOVNÍKA ORGANICKEJ VÝROBY V SELENČI

V pondelok 16.10.2017 žiaci prváci a druháci so svojimi učiteľkami navštívili fóliovník organickej výroby v Selenči .

Profesorka na Strednej poľnohospodárskej škole v Báči  Libuška Fačarová Boršošová uvítala žiakov našej školy vo fóliovníku, kde pestujú rôzne druhy zelenín, ovocia, kvetín iných rastlín a na priliehavý spôsob vysvetľovala žiakom prváčikom a druháčikom spôsob pestovania rastlín a význam organicky dopestovaných výrobkov.

Okrem toho, že sa niečo naučili o organickej výrobe, žiaci mali pekný zážitok z tejto návštevy tým viac, že si tie výrobky mohli aj ochutnať.

Kvetoslava Švecová-Kočondová