Novoročná tombola

V posledný vyučujúci deň v prvom polroku, 21.12.2018 v škole prebiehala tradičná novoročná tombola. Členovia žiackého parlamentu sa pousilovali a pre žiakov prichystali rôzne odmeny. Žiaci sa pekne pobavili a potešili odmenám.