Oslava Dňa Svätého Sávu

Deň Svätého Sávu zaznamenali sme v piatok 27. januára 2017. Sviatočná oslava tohto dňa, ktorý je aj školskou slavou sa začala priliehavým programom, ktorý pripravili žiaci so svojimi prednášateľmi. Po programe bola usporiadaná Svätosavská akadémia, na ktorej medzi iným boli udelené ceny Svätého Sávu. Táto cena je uznanie za prínos do  kvalitného vzelávania a výchovy, zdokonaľovanie vzdelávaco-výchovnej praxe a rozvoj vedeckých úspechov v oblasti vzdelávania a výchovy. Nositeľom tejto ceny v školskom roku 2016/2017  v rámci našej základnej školy je profesor informatiky Dušan Valent.