Oslavy Dňa školy Jána Kollára a zaznamenávanie Dňa oslobodenia osady

17. októbra t.r. piatnou sviatosťou pri pamätníku zaznamenali sme deň oslobodenia osady. Riaditeľka školy sa prihovorila prítomným a po priliehavom programe v ktorom účinkovali žiaci našej školy boli položené kvety na pamätník padlím bojovníkom.

Oslavy dňa školy pebiehaly v škole. Riaditeľka školy prof. Katarína Vrabčeniaková uvítala vážených hostí a udelila ďakovné listy. V pokračovaní osláv odznel bohatý a pestrý program, ktorý prichystali žiaci so svojimi učiteľmi. Predstavili sa recitáciami, scénkami a piesňami. Školský orchestrík pod vedením prof. Juraja Súdiho zahral bohatý repertoár skladieb, ktoré nacvičili a s ktorími sa predstavia na nadchádzajúcich súťažiach.