Oznámenie o novom postupe zápisu žiakov do prvej triedy základnej školy

Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja v spolupráci s Ministerstvom štátnej správy a lokálnej samosprávy a Ministerstvom vnútra v súlade so Zákonom o elektronickej správe („Službeni glasnik RS“, číslo 27/18) umožnia, aby sa dokumenty, ako sú výpis z matriky narodených a potvrdenie o prihlásení pobytu, mohli pre žiakov dostať prostredníctvom softvéru, resp. elektronicky.

V súlade s uvedeným, pri zápise žiakov do školy, rodičia nie sú povinní odovzdať spomenuté dokumenty v papierovej forme, ale budú mať možnosť podať žiadosť, aby škola v ich mene zabezpečila spomenuté dokumenty elektronicky.

Rodičia, prípadne iní zákonní zástupcovia žiakov, môžu spomenuté dokumenty aj naďalej odovzdávať v papierovej forme.