Pokračovanie realizácie EHO projektu

So začiatkom nového školského roka sa pokračuje s realizáciou projektu, ktorý podporuje Ekumenická humanitná EHO organizácia. V projekte učinkujú 14 detí, našich terajších a bývalých žiakov. V rámci projektu je deťom zabezpečená pomoc v učení, s cieľom zlepšenia úspechu v škole. Organizované sú i dielne na rozličné témy, ako pre žiakov, tak i pre ich rodičov. Žiaci tiež majú právo na bezplatnú havranku a školský príbor. Najusilovnejší a najúspešnejší žiaci v rámci projektu budú na konci školského roka aj priliehave odmenení.