PRÁVO DIEŤAŤA

Každé dieťa na svete má svoje detské práva. Ale ako je právo dieťaťa, tak aj dieťa musí vedieť že má aj svoje povinnosti a nie len práva. Právo dieťaťa je, že má právo sa hrať chodiť do školy, lekárovi, kamarátiť sa a iné zaujímavosti, ktoré deti majú z toho radosť. Právami dieťaťa sa zahŕňa ochrana násilia, zneužívania, zanedbávania, tríznenia a iné, ktoré škodí deťom pre ich zdravie a vývin. Niekedy to deti vedia aj zneužiť a svojich rodičov obťažujú a vyhrážajú sa im, keď im niečo nedajú po vôli. Vtedy rodič stráca svoju úlohu rodiča. Každý rodič má povinnosť poslúchnuť deťom aby mali svoju izbu na učenie a súkromie. Deti majú mať najprv dobré detstvo, lebo len tak si môžu rozvinúť svoje sebavedomie. Dieťa nesmie byť šikanované, lebo sa deťom s tým zrušia všetky sny.

Žiak: 
Nađa Bocková & Irena Gazafiová