Právo na ochranu pred násilím

Všetky deti na svete majú svoje práva. Ani jedno diet’a nesmie byť znásilnené, zranené a zneužívané. Poznám jedno dievča, ktoré je chromé, rozprávala mi strašný príbeh z jej života.

             Rozprávala mi, ako ju nenávideli deti z novej školy, keď sa odsťahovala zo starého domu. Vždy keď prišla do školy, zazerali na ňu, nikto sa nechcel s ňou kamarátit, lebo bola iná ako ony, lebo krívela na nohu. Vypľazovali sa jej, po vyučovaní ju chlapci bili, a urážali ju škaredými rečami. Ona sa z toho cítila nepríjemne, ale nikomu nič nepovedala. No, mala ona kamaráta, ktorý sa jej nevysmieval. Spolu sa kamarátili, vždy tu bol pre ňu a bránil ju. Ale, deti sa im aj ďalej vysmievali, že sú vraj oni spolu. Náslilu nikdy kraja. Chlapec jej dal radu, aby sa posťažovala rodičom a učiteľom. Dievča  si uvedomilo, že ak to povie rodičom, bude mať pokoj navždy. Poslúchla kamarátovu radu a akonáhle prišla domov povedala im. Oni ohlásili triednej a na druhý deň v škole všetky deti mali prednášku o násilí, že sa nesmú nikomu vysmievať akýkoľvek je. Deti sa ukľudnili a nik jej viacej neubližoval, pomáhali jej a kamarátili sa vždy s ňou. A odvtedy ako poslúchla radu najlepšieho kamaráta, cíti sa lepšie a veselšie v kruhu priateľov.

Preto je dôležité pridržiavať sa práv dieťaťa. Vtedy sa budete cítiť lepšie aj vy, ale aj ostatní. Keby sa všetci pridržiavali práv dieťaťa život by im bol krajší.

Žiak: 
Ivona Zolňanová