Prednáška o tuberkulóze

23.03.2018. roku, na našej škole prebiehala prednáška o tuberkulóze, ktorou sme zaznamenali Svetový deň boja proti tuberkulóze. Okrem našej školy oganizátormi prednášky boli aj Červený kríž Báč a Dom zdravia Báč. Prednášku realizovali lekári Daniel Vrabčeniak a Ivana Kojadinovićová.