Prednášky pre štvrtákov a šiestákov

V rámci témy: Bezpečnosť v doprave žiaci IV. r. a VI. r. našej školy od septembra  sledujú prednášky od strany policajta zo SUP-u z Báču. Sú to edukatívne prezentácie, ktoré sa realizujú raz v mesiaci v rámci triednických  hodín. Témy sú rozličné ako napr. Bezpečnosť detí v doprave, Polícia vo funkcii občanov, Násilie ako negatívny spoločenský jav atď.

 Žiaci sú na hodinách aktívni, pútaví a prejavujú záujem dozvedať sa cestou otázok o mnohých veciach týkajúcich sa tém.  

Mariana Častvanová