Prezentácia strednej odbornej školy zo Starej Turej

Blíži sa koniec školského roka pre ôsmakov a medzi nimi sú istotne aj takí, ktorí sa ešte nerozhodli do ktorej strednej školy sa zapísať.

 V rámci profesionálnej orientácie bývalí žiaci našej školy Dionýz Mandáč a Ivan Šafárik prezentovali Strednú odbornú školu v Starej Turej. Žiakom 8.ročníka hovorili o tejto strednej škole zo svojej vlastnej skúsenosti.