Pripomenuli sme si 31.1. – Svetový deň bez tabakového dymu

Počas januára žiaci 7. triedy ZŠ „Jána Kollára“ zrealizovali tretiu prezentáciu na tému zdravý životný štýl. Všetky prezentácie boli realizované v rámci projektu „Klikom do zdravlja“, ktorý financoval Pokrajinský sekretariát pre šport a mládež. Cieľom tohto projektu je podporovanie zdravia, zdravého životného štýlu a prevencia choroby, ako aj povzbudzovanie žiakov na aktívnu spoluprácu a výmenu informácií kreatívnymi spôsobmi.

Tretia prezentácia sa uskutočnila 31.1. Žiaci 7.a triedy pripravili PP prezentáciu a žiaci 7.b triedy urobili nástenku, ktorá sa nachádza v školskej hale. PP prezentácie sme poskytli aj žiakom ZŠ „15. októbra“ v Pivnici a ZŠ „Jána Čajaka“ v Báčskom Petrovci, kde je vyučovací jazyk slovenský.

Týmto spôsobom sa realizovali ciele projektu, ako napríklad zvyšovanie povedomia o škodlivosti tabaku a podpora zdravého životného štýlu. Cieľom bolo aj  podnietiť žiakov, aby aktívne spolupracovali a vymieňali informácie kreatívnymi spôsobmi, aby používali informačné technológie pri vytváraní a realizácii programov podpory zdravia a prevencie chorôb pre mladých ľudí.

 

Tereza Žjaková