Republiková súťaž zborov a orchestrov

Orchester ZŠ Jana Kollara je laureátom – (získali 100 bodov)  Republikovej súťaže zborov a orchestrov základných škôl a základných hudobných škôl Srbska, ktorá sa uskutočnila v Lazarevci 26.05.2018.