Rozhýbme naše deti

Výučbou  učiteľov  nižších ročníkov sa začal realizovať program "Rozhýbme naše deti", ktorého cieľom je 15- minútová fyzická aktivita, ktorá bude prebiehať každý deň na základných školách а zapojení budú žiaci od prvej po štvrtú triedu. Nositeľmi tohto projektu sú Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja, Srbské združenie profesorov telesnej výchovy a športu a spoločnosť "Knjaz Miloš"- Aqua Viva

            Dôvody na vznik tohto programu nachádzame v štatistických údajoch, ktoré ukazujú na to, že každé štvrté dieťa trpí nadváhou, každé piate dieťa má zlé držanie tela a 70% detí je nedostatočne aktívne. Projektom je  zahrnuté celé územie Srbska a realizuje sa prostredníctvom vzdelávania učiteľov základných škôl. Z každej základnej školy sa zúčastnil seminára jeden učiteľ, ktorý potom kolegom poskytol získané poznatky a tiež sa stal koordinátorom programu vo svojej škole.
            V našej škole je koordinátorom  programu “Rozhýbme naše deti“ učiteľka Tatiana Mandáčová. Program bol prezentovaný na zasadnutí Odbornej rady, ktoré sa konalo dňa 22.02.2017 roku. Zasadnutia sa zúčastnili riaditeľka a psychologička školy a učiteľky nižších ročníkov a predĺženého pobytu. S realizáciou programu sa začalo v marci.

Tatiana Mandáčová