Siedmaci a ôsmaci na Veľtrhu vzdelávania

Utorok, 7.marca t.r. bol venovaný profesionálnej orientácii našich žiakov. Siedmaci a ôsmaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi najprv navštívili Gymnázium Jána Kollára so žiacky domovom v Báčskom Petrovci. Cesta ich ďalej viedla do Nového Sadu na Veľtrh vzdelávania, odkiaľ si priniesli dôležité informácie o stredných školách, ktoré sa tam prezentovali.

     Záverom tohto dňa bola kratšia prechádzka centrom Nového Sadu a návšteva kina, kde si žiaci pozreli domáci film Zona Zamfirova 2. Krásny záver jedného zaujímavého a vydareného dňa.

Vladislava Havranová