ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Žiaci našej školy veľmi radi športujú a tešia sa každej aktivite, ktorá sa týka športu. Počas októbra bolo zrealizovaných niekoľko aktivít.

V rámci detského týždňa žiaci nižších ročníkov sa súťažili v štafetových hrách a vyššiaci zahrali futbalový zápas s prednášateľmi.

Pre žiakov vyšších ročníkov bola uskutočnená prednáška na tému Zdravý život. Prednášku zrealizovali predstavitelia Červeného kríža z Báču a po prednáške v športovej hale žiaci našej školy zahrali futbalový zápas so žiakmi základnej školy z Báču.

Tradičný  kros v organizácii Červeného kríža pod názvom Beh pre šťastné detstvo prebiehal na ihrisku 13.10.t.r. a zúčastnili sa všetci žiaci našej školy.