SPRÁVA O ÚČASTI ŠKOLY V PROJEKTE

Naša škola je vytypovaná ako jedna z desiatích škôl na teritórii celého Srbska, ktorá učinkuje v projekte “Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji” v organizácii Ekumenickej humanitárnej organizácii – EHO v Novom Sade. V rámci projektu učinkuje desať žiakov vyšších ročníkov našej školy a traja stredoškoláci, ktorí tiež boli našími žiakmi. Týmto žiakom je zabezpečená bezplatná havranka počas celého školského roku a každý žiak dostal bohatý balík školského príboru. Pre deti, ako aj pre ich rodičov budú organizované dielne počas celého roka za pomoci ktorých sa im prezentuje dôležitosť vzdelávania, hygienické zvyky, motivácia pre učenie a ostatné témy. Žiaci, ktorí počas školského roka budú mať ťažkosti v učení budú mať dodatočné doplnkové hodiny, aby sa im pomohlo zdolať učivo. Všetci účastníci v projekte, žiaci ale aj ich rodičia, sú veľmi spokojní a povďační, že im škola aj na takýto spôsob pomáha a podporuje.

Kristina Ďurčianská