Srbija u ritmu Evrope

31. januára 2017 v Modrej sieni  Domu kultúry v Báči usporiadaná bola obecná audícia v rámci manifestácie Srbija u ritmu Evrope. Najprv bola 26.januára t.r. organizovaná školská audícia, na ktorej sú určení  kandidáti, ktorí sa spolu s ďalšími  36 žiakmi z celej obce zúčasnili na obecnej audícii.

Žiaci vyjadrili svoje talenty cez tanec, hudbu a piesne podľa vlastného výberu. Odborná porota na čele s predstaviteľom manifestácie pánom Brankom Bekićom rozhodla, že našu obec bude predstavovať žiačka našej školy, šiestačka  Magdaléna Kaňová. Finálová súťaž bude v Sombore a s Magdalénou bude pracovať tím televízneho  vysielania Tvoje lice zvuči poznato. Nacvičovať budú pieseň v  dánskom jazyku, teda v  jazyku štátu, ktorý je určený pre našu obec. Magdaléne gratulujeme!