Sté výročie od pripojenia Vojvodiny Kráľovstvu Srbska

V sobotu, dňa 17. novembra 2018, v Báčskej Palanke prebiehala súťaž z dejepisu, ktorú organizovalo "Društvo nastavnika istorije" z Báčskej Palanky, pri príležitosti stého výročia oslobodenia a pripojenia Vojvodiny Kráľovstvu Srbska. Na súťaži sa zúčastnili základné školy a gymnázium z B.Palanky, a základné školy z Pivnice, Silbaša, Tovariševa, Obrovca, Čeláreva, Novej Gajdobry, Báča a Selenče. Spolú 60 žiakov so svojimi prednášateľmi. Z našej školy sa zúčastnili dve žiačky 8. ročníka, Sára Gašparovská a Stefani Medovarská, obe získali I. miesto a dostali knižné odmeny. Blahoželáme im na dosiahnutom úspechu.

                                                                                                            

Správu podala: Mária Majtanová Kukučková