Stretnutie s expertami

Profesionálna orientácia pre  žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka prebieha v tvare rôznych zaujímavých dielní, ktoré sa realizujú na hodinách triedneho učiteľa, alebo na niektorých predmetných hodinách, ako sú srbský jazyk, slovenčina, informatika a výtvarná kultúra. Jej hlavným cieľom je pomôcť žiakom pri výbere stredných škôl a budúceho povolania. Dielne realizujú predmetní učitelia, triedni učitelia, alebo psychologička. Okrem toho naplánovaná je návšteva veľtrhu vzdelávania v Novom Sade. Pri vypracovaní plánu profesionálnej orientácie na školský 2017/2018 rok veľký dôraz je položený aj na stretnutia s rôznymi expertmi. Tieto stretnutia sú zamerané na to, aby žiakom priblížili niektoré zo zamestnaní. Dňa 19.10.2017 je realizované prvé z takýchto stretnutí. Do školy sme pozvali Jarmilu Čapeľovú, majiteľku kvetinárstva Flora Čarli zo Selenče, ktorá nám priblížila toto povolanie. V rámci tohto stretnutia  žiačky dostali odpovede na rôzne otázky a naučili sa robiť aj aranžmány z kvetov, ktorými sme potom skrášlili oslavy dňa školy.

Anna Čapandová