Svätý Sáva

Dňa 25. januára roku 2019 sme si na našej škole sviatočne pripomenuli školskú Slavu-Svätý Sáva. Na programe sa zúčastnili žiaci našej školy. Boli prečítané, recitované a citované básne o Svätom Sávovi a zaspievané slávnostné piesne. Piesne sprevádzal náš školský Orchestrík pod vedením dr J. Súdiho. Pani riaditeľka privítala cenných hostí a program bol skrášlený aj básňami detí z Predškolskej ustanovizne Kolibrík.

O školskej Slave-Svätý Sáva nás v krátkosti informoval aj náš pravoslávny učiteľ náboženstva.

V nedeľu, 27. januára roku 2019, v KPC v Báči prebiehal príležitostný program k oslavám školskej Slave-Svätý Sáva. Na programe sa medzi inými zúčastnil aj náš školský Orchestrík. Na programe boli udelené aj odmeny pre výchovno-vzdelávaciu prácu v minulom školskom roku osvetovým pracovníkom z celej obce. Jednu z odmien dostala aj pani učiteľka našej školy, Anna Koleková.

 

Hajdi Fodorová a Michaela Kaňová  6.b