Svätý Sáva - školská slava

Každoročne všetky školy v Srbsku 27. januára oslavujú školskú slavu Svätého Sávu. V našej škole sme tento deň zaznamenali 26.01. t.r. príležitostným programom, ktorý prichystali žiaci so svojimi učiteľmi. Recitovali, čítali a spievali na česť prvému srbskému arciepiskopovi a osvietencovi Svätému Sávovi.

Vo večerných hodinách v Báči prebehala sviatočná Svätosávska akadémia na ktorej sú medzi ostatným udelené aj odmeny pre osvetových pracovníkov, ktorý sa minulý školský rok vytýčili svojou prácou v škole. Kolektív základnej školy Jána Kollára pre túto odmenu navrhol prof. technického a informatického vzdelávania Štefana Jochu, ktorému sa na tejto oslave dostala odmena do rúk. Okrem iných zúčastnili sa na programe aj žiaci našej školy so školským orchestrom pod vedením Dr. Juraja Súdiho.