TÝŽDEŇ DIEŤAŤA-Budujme mosty medzi generáciami na radosť všetkých detí

Od 2. do 6. októbra na našej škole prebiehal Týždeň dieťaťa. Počas celého týždňa boli usporiadané rôzne aktivity pre všetkých žiakov. Organizáciu Detského týždňa mal na starosti Detský zväz.

Žiaci behom týždňa hovorili o detských právach a povinnostiach, vypracovali nástenky, pozerali kreslený film, maľovali farebnými kriedami na školskom dvore, športovali, vymieňali si  hračky na detskom jarmoku a to čo je najdôležitejšie prváci sa stali členmi Detského zväzu. V priebehu totho týždňa sú úspešne uskutočnené aj dve akcie a to humanitná akcia zberu školského príboru, odevu a obuvi pre ohrozených žiakov a akcia zberu starého papiera.

Vlasta Gašparovská