TÝŽDEŇ DIEŤAŤA-Mám právo žiť šťastným a zdravým životom

Od  1. - 7.  októbra na našej škole prebiehal Týždeň dieťaťa, počas ktorého boli usporiadané rôzne aktivity. Všetci žiaci na triednických hodinách vypracovali nástenky o detských právach a povinnostiach, športuvali a usporiadaní bol Beh pre šťastné detstvo.

Žiaci nižších ročníkov maľovali farebnými kriedami na školskom dvore, na detskom jarmoku si vymieňali hračky a priliehavým programom boli uvítaní prváci do Detského zväzu.

Taktiež, v rámci Týždňa dieťaťa žiaci nižších ročníkov, navštívili krásny Etno dom u Čapeľov v Selenči. Mali krásny zážitok a k tomu sa niečo naučili o minulosti našich predkov.

Počas celého týždňa žiaci vyšších ročníkov sa najšli v úlohe učiteľa, kde žiaci v spolupráci s predmetnými učiteľmi si vymenili miesta a skúsili ako je to prednášať na hodinách. Taktiež, žiaci výšších ročníkov si pozerali aj film.

Už tradične, bola usporiadaná akcia zberu starého papieru, do ktorej boli zapojení všetci žiaci našej školy.

 

Danijel Nosál