TÝŽDEŇ DIEŤAŤA-nech každé právo dieťa využíva hravo!

V dňoch 7.10-13.10.2019 sme na našej škole pripomenuli Týždeň dieťaťa pod mottom: „NECH KAŽDÉ PRÁVO DIEŤA VYUŽÍVA HRAVO!“ 30 rokov od Konvencie o právach dieťaťa.

Realizáciu rôznych aktivít mal na starosti DZ na návrh žiakov predstaviteľov z každej triedy. Aktivity, ktoré sa realizovali v priebehu Týždňa dieťaťa, boli zverejnené  na nástenke v chodbe školy. Nástenku vypracovali členovia DZ.

 

Boli to nasledovné aktivity:

 

Pondelok 7.10. 2019 – Žiaci na triednických hodinách hovorili o právach a povinnostiach detí a za úlohu mali  vypracovať kreatívnu  nástenku na túto tému.

Žiaci nižších ročníkov spestrili nádvorie školy farebnými výkresmi o svojich právach a povinnostiach.

Utorok 8.10.2019 – Uskutočnilo sa tradičné prijímanie našich prvákov do DZ. Pre našich prváčikov sme pripravili krátky program a malé darčeky v tvare uvítaniek a odznakov, ktoré pre nich pripravili starší členovia DZ. Každé dieťa dostalo od sponzorov aj jedno červené jabĺčko.

Po prijatí prváčikov do DZ pokračoval Detský jarmok, kde si žiaci mohli vymieňať svoje hračky.

Žiaci vyšších ročníkov sa behom týždňa vyskúšali v úlohe učiteľa, keď sa na jeden deň stali prednášateľmi z jednotlivých predmetov.

Streda 9.10.2019 – V stredu sme mali športový deň. V organizácii Červeného kríža prebiehal Beh pre šťastné detstvo. Najrýchlejší účastníci boli aj odmenení.

 Štvrtok 10.10.2019 – Vo štvrtok sme sa venovali ochrane životného prostredia tak, že sme zozbieraný starý papier odovzdali na recyklovanie. Žiaci súťažili v zbere papiera a tí najusilovnejší boli aj priliehavo odmenení.

Piatok 11.10.2019 – žiaci nižších ročníkov pozerali kreslený film s ponaučením Koníček Hrbáčik a žiaci vyšších ročníkov taktiež pozerali film Spider-Man: Far from Home.

 

Vedúci DZ:

 

Danijel Nosál

Kvetoslava Švecová-Kočondová