Uvítanie prvákov

Dňa 3. septembra 2018 roku škola otvorila svoju bránu pre všetkých žiakov. Prváci a ich rodičia, taktiež aj hostia z obce Báč predseda Obce Báč Borislav Antonić so svojou spolupracovníčkou boli uvítaní prilehavým kultúrno-umeleckým programom, ktorý predviedli piatáci.

Piatákov nacvičili profesorky triednej výuky Anna Koleková a Mariana Častvanová.

Po krátkom programe riadieľka školy prof. Katarína Vrabčeniaková uvítala všetkých a v krátkosti sa prihovorila. Potom po príhovore predseda Obce Borislav Antonić podelil prvákom žiacke tašky so žiackym príborom ako darčeky Obce Báč. Matica slovenská v Srbsku, taktiež pre každého prváka, ktorý navštevuje výuku po slovenský zabezpečila školskú tašku so žiackym príborom, ako dar.

Po ukončení programu, prváci a ich rodičia s učiteľkou Annou Kolekovou sa presťahovali do učebne na dohovor.

 

Anna Koleková