Veľtrh vzdelávania „Putokazi“

Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka našej školy dňa 09. 03. 2018 navštívili Veľtrh vzdelávania „Putokazi“, ktorý sa každoročne organizuje v Novom Sade.

Počas tohto zájazdu najprv navštívili  Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, kde boli oboznámení o ponuke starých a nových smerov, ktoré táto stredná škola ponúka. Obzreli si starú a novú budovu školy ako i žiacky domov, ktorý sa nachádza v blízkosti školy.

Na novosadskom veľtrhu žiaci dostali odpovede na otázky týkajúce sa ponúk stredných škôl v našom okolí. Mohli si obzrieť zaujímavé technické inovácie, ktorými sa odborné školy snažili prilákať nových žiakov. Každá škola mala prichystané brožúrky a letáky pre záujemcov.

Koniec tohto výletu žiaci strávili v nákupnom centre Big v Novom Sade, kde si pozreli film „Čudo“.

Anna Čapandová